Att ta ansvarVi på Chandra*KY följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. För att minska risken för smittspridning har vi vidtagit flera åtgärder:

vi har begränsat antal deltagare och har gott om plats
det kommer även fortsättningsvis att finnas handsprit i köket, i toaletten och i lilla rummet
vi har inga Drop-in eller prova på

Vi kommer inte att begära vaccinbevis och vill därför betona vikten av följa rekommendationerna.

För allas bästa och för att kunna hålla kurserna förutsätter vi att du som kommer till lokalen är frisk och inte visar några symtom, tvättar händerna och använder handsprit som kommer att finnas på flera platser i lokalen.
Det är viktigt att du stannar hemma om du känner dig sjuk eller visar några symtom på förkylning eller hosta. Vänta minst två dagar efter att symtomen är försvunna innan du återkommer till kursen!

Vi är trygga i att vi alla är förnuftiga och ser framför mig ingenting annat än att vi tillsammans kan ta oss igenom detta med nya lärdomar och något positivt att ta med oss vidare!

Ta hand om dig! Tvätta händerna! Va gla'!

Med mycket kärlek och värme…

Varmt välkommen!
Anette, Anne, Jessica, Liselotte, Patrik, Therese och Mella

CHANDRA*KY VT22
Aktuell information angående rekommendationer och bestämmelser gällande Covid.


UPPHÅLL KUNDALINIYOGA HT22
Onsdasgen den 21 september
Tisdagen den 27 september

VÄLKOMMEN TILLBAKA!
KURSER PÅ CHANDRA*KY HÖSTTERMIN 2022
Se SCHEMA för mer information:

* Måndagar
kl.16.45-18.00 MEDIYOGA
kl.18.30-20.45 MINDFULNESS

* Tisdagar
kl.17.00-18.15 KUNDALINIYOGA
kl.19.00-20.15 YINOCHYANG YOGA

* Onsdagar
kl.16.30-18.00 KUNDALINIYOGA
kl.18.30-20.00 YINYOGA

* Torsdagar
kl.17.15-18.45 FRIGÖRANDE DANS
kl.19.15-20.30 YINYOGA

* Söndagar
kl.17.00-18.15 YINYOGA

För mer information och anmälan kontakta respektive lärare.
Anmälan för Kundaliniyoga här

Varmt välkommen!
Anette, Anne, Jessica, Liselotte, Patrik, Therese och Mella

OM PARKERING!
Tänk på att det kan ibland vara svårt att hitta parkeringsplatser intill centret. Om det saknas lediga parkeringsplatser runt centret finns det gott om platser vid Bryggargatan, minst 20 st. Det är bara 2 minuters promenad från parkeringen till CHANDRA*KY. Gå in Bryggargatan 17-35 därefter genom en liten park mellan husen och så kommer du ut på lilla parkeringen på Korgmakargatan.